Algemeen
De productieleider en regisseur vormen een team wat samen een theaterproductie leidt. Zij zijn elkaars gelijken. En zolang ze dat blijven kan iedereen naar de best mogelijke voorstelling toewerken. Een theaterproductie wordt doorgaans door een stichting uitgevoerd. Productieleider en regisseur leggen samen verantwoording af aan het bestuur van die stichting. Bij meningsverschillen tussen productieleider en regisseur beslist het bestuur dan ook.

De productieleider bewaakt het budget en denkt mee in lowbudget oplossingen voor de artistieke besluiten van de regisseur. De productieleider is daarmee de tegenhanger van de regisseur. De regisseur richt zich primair op het artistieke proces. De productieleider is er om een structurele en gezonde zakelijke basis te leggen en behouden voor een productie. De producties per theatergroep verschillen sterk. Niet alle hieronder genoemde taken zijn daarom per se van toepassing.

De taken van de productieleider zijn bijvoorbeeld:
– Beheert het afgesproken budget (en zo nodig administratie)
– Huurt partners in (decorbouw, lichtplan, dramaturg, muzikaal leider, muzikanten) middels   contracten. Ook voor de mensen die op vrijwillige basis werken wordt een contract met afspraken opgenomen.
– Vormt een team met de regisseur.
– Maakt en bewaakt de productieplanning
– Organiseert repetitieruimtes en lokatie première
– Organiseert andere activiteiten zoals transport en catering
– Aanspreekpunt in geval van onenigheid of andere schermutselingen. Dit betekent   regelmatige aanwezigheid in het productieproces.
– Stuurt productie medewerkers, vrijwilligers en stagiaires aan.
– Rapporteert en evalueert aan bestuur.

Productieplanning
Er moet veel geregeld en voorbereid worden als je start met het maken van een voorstelling. Het productieproces is in een aantal fases op te delen. In die fases wordt een productieplan, een actielijst en een draaiboek gebruikt.

Fases
Voorbereidingsfase: ontwerpfase van de artistieke en zakelijke plannen (productie- of projectplan).
Realisatiefase: uitvoeringsfase van alle plannen (actielijst).
Uitvoeringsfase: fase van try-out, premiere en evt. tournee (draaiboek).
Evaluatiefase: afsluiting van de productie.

Productie- of projectplan
Een productieplan beschrijft wat gerealiseerd moet worden, en hoe en wanneer dat gaat gebeuren. Het omvat zowel het artistieke plan, het zakelijke en het pr-plan van het project. Ook subsidiegevers en sponsoren krijgen meer inzicht in het realisatieproces.
Een productieplan of projectplan bestaat in elk geval uit:
– lijst van alle medewerkers met postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers
– data en locaties van repetities, try-outs en voorstellingen
– globale taakverdeling voor medewerkers van spel, regie, tekst, dramaturgie, licht, geluid, pr, kassa, catering etc.
– het artistieke plan (gemaakt in samenwerking met de regisseur)
– het pr-en publiciteitsplan
– het financieel plan (begroting en dekkingsplan)
Kijk hier voor het schrijven van een projectplan.

Actielijst
In een actielijst staat heel concreet welke werkzaamheden door wie op welk moment en waar uitgevoerd worden. Bij elke actie wordt een begin- en eindtijd aangegeven. Deel de lijst op per medewerker, zodat iedereen, van regisseur tot lichttechnicus, zijn eigen actieplan heeft.
In een actieplan staat:
– naam van de medewerker;
– de actie die verricht moet worden
– beschrijving van de actieplaats voor het uitvoeren ervan
– tijdstip start van de actie
– uiterste tijdstip van afronding

Draaiboek
Het draaiboek is een precies tijdschema voor alle medewerkers, dat alleen de dagen rond de generale repetitie, de try-outs en de opvoeringsdagen weergeeft. In deze dagen is het belangrijk dat iedereen precies weet wanneer hij of zij waar moet zijn zodat alles soepel verloopt en er geen onnodige stress ontstaat.
In het draaiboek staat:
– tijdschema’s per dag en uur van de hele uitvoeringsfase wanneer iedereen aanwezig moet zijn
– plaats en bereikbaarheid van de locaties
– werkzaamheden die er voor, tijdens en na de voorstelling moeten gebeuren
– eventuele gedragsregels of huisregels van de locaties

Succes met de voorstelling!

(update december 2017)