Gage moet je altijd opgeven bij de Belastingdienst. Sommige muzikanten denken nog steeds dat je, zolang je niet boven de 163 euro per persoon per optreden komt (het bedrag van de gageverklaring) niets hoeft op te geven. Dat klopt NIET. De gageverklaring is alleen een vrijwaring voor je opdrachtgever, en die geef je hem omdat je daarmee verklaart dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor eventuele afdracht van loonbelasting en premies.

Wanneer valt het gagebedrag onder ‘inkomsten’?

Het is heel simpel: als je in een kalenderjaar meer aan gage ontvangt dan wat je aan onkosten gemaakt hebt, moet je het restant opgeven als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ op je belastingaangifte. Onder die onkosten vallen je reis en repetitiekosten, maar ook lesgeld, snaren en snoeren en de afschrijving van je apparatuur en de huur van een band busje etc. Een heleboel dus. Maar je moet dat wel allemaal kunnen aantonen. Bewaar dus je bonnetjes!
(update januari 2018)