Vraag toestemming aan de uitgever en spreek vooraf het bedrag af. Indien er geen uitgever is, vraag je rechtstreeks toestemming aan de rechthebbende. Zorg dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Voor Nederlandse auteurs gelden meestal de volgende tarieven, gebaseerd op de zaalcapaciteit. Let op, de zaalcapaciteit is maatgevend, niet het aantal bezoekers.

< 100 zaalcapaciteit: € 62,40
< 200 zaalcapaciteit: € 88,40
< 300 zaalcapaciteit: € 109, 20
< 400 zaalcapaciteit: € 140,40
400+ zaalcapaciteit:  € 202,80
Dit zijn bedragen per opvoering. Het zijn richtlijnen, waarvan afgeweken kan worden.

Op www.cedar.nl kun je alles terugvinden, voor alle disciplines. Cedar linkt je door naar alle organisaties die te maken hebben met een specifiek onderdeel van het auteursrecht. Meer uitleg over de verschillende auteursrechtenorganisaties kun je vinden op onze website bij de veelgestelde vraag:Auteursrechten, de organisaties op een rij.

(update januari 2018)