Stel, je wilt vrijwilligers aantrekken voor je vereniging of stichting. Hoe doe je dat? Wanneer betaal je wel of geen vrijwilligersvergoeding en aan welke voorwaarden moet je organisatie voldoen om met vrijwilligers te mogen werken?

Een vrijwilliger is iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. De website van de belastingdienst beschrijft de bijbehorende regelgeving voor deze bijzondere arbeidsrelatie. De Vrijwilligers Centrale Utrecht (VCU) geeft informatie over het beleid. Dit beschrijft wat de grenzen zijn aan vrijwilligerswerk en ook op welke manier de VCU je kan helpen bij een startend initiatief. Bij de VCU kun je je aanmelden als je vrijwilligers zoekt, en ook als je zelf een plek zoekt om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Voor scholieren van het voortgezet onderwijs bestaat een speciale stage; de Maatschappelijke Stage(MaS). Een maatschappelijke stage bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf waar géén sprake is van een winstoogmerk.

Om beide partijen echt te laten profiteren van de MaS is goede begeleiding van de leerlingen essentieel: goede begeleiding vinden de leerlingen belangrijker dan het werk wat ze kunnen doen.

Per 1 augustus2014 is de MaS niet meer verplicht en de financiering voor de organisatie van de MaS is gestopt. Sommige scholen kiezen ervoor om de MaS facultatief voort te zetten en laten deze stage-uren meetellen als onderwijstijd. Welke partijen binnen Utrecht betrokken zijn en meer over de criteria lees je hier.

(update februari 2018)