Het is altijd goed om een optreedcontract te sluiten als je ergens speelt. Beide partijen weten precies wat er afgesproken is en wat er gebeurt wanneer aan bepaalde voorwaarden niet voldaan wordt. Zo voorkom je een hoop ellende tussen jou en degene waarvoor je optreedt.
Dat geldt voor bands, theater, dichters die voordragen, etc.

Een goed voorbeeld van zo’n contract kun je hier downloaden.

(update januari 2018)