Wat is auteursrecht?

Auteursrecht (of ‘copyright’) biedt iedereen die iets creëert auteursrechtelijke bescherming. Hiermee wordt iemands werk beschermd tegen misbruik door anderen. Ook is het daardoor een continue stimulans voor mensen om creatief te blijven. Auteursrecht houdt in dat de maker van de muziek (of tekst, of foto, enz.) als enige mag beslissen over het gebruik en toepassing hiervan. Voor alles rond muziek houden instanties als Buma/Stemra, Norma en SeNa hier toezicht op. Voor theater, dans en (audio)visueel zijn dit weer andere instanties.

Moet je dus altijd betalen als je(blad)muziek van anderen gebruikt? JA, dat moet. ALTIJD!

Buma/Stemra is de organisatie in de muziekwereld die opkomt voor de muziekauteurs of muziekbedenkers: de componisten, auteurs of tekstschrijvers. Buma stelt de gebruiksvergoedingen vast en int deze. Ze zorgt dat de vergoedingen aan de rechthebbende muziekauteurs worden uitgekeerd. Als je muziek op welke manier dan ook openbaar wilt maken, moet je altijd toestemming regelen via deze organisatie. Soms kun je ook een collectieve overeenkomst afsluiten, bijvoorbeeld als je muziek gebruikt tijdens de danslessen die je geeft. Behalve met Buma/Stemra heb je ook altijd te maken met SeNa.

Sena is de organisatie in de muziekwereld die opkomt voor de muzikanten: zangers, gitaristen etc. SeNa stelt die gebruiksvergoedingen vast en int deze. Ook zorgt ze ervoor dat de vergoedingen bij de juiste persoon terecht komt.
Sena gaat bij dansles bijvoorbeeld uit van het aantal m2 wat je gebruikt om les te geven, waar je precies muziek gebruikt en hoe frequent. Meld je aan, Sena is streng en controleert vaak. Bijvoorbeeld via facebook, google en de belastingdienst.

Voor dansen en dansles kun je ook terecht bij Stichting Interdans voor pakketten voor auteursrechten.

IBVA is het auteursrechtenbureau voor toneeluitgevers en – schrijvers. Bij dit bureau kun je een opvoeringsvergunning aanvragen als je een toneeltekst wilt gebruiken. Om de auteurs te beschermen, onderzoekt IBVA actief of er niet-aangemelde voorstellingen zijn.

Musicopy was de beheersorganisatie voor bladmuziek. De activiteiten van Musicopy zijn overgenomen door Buma/Stemra. Voor een licentie voor het gebruik van bladmuziek, zoals liedteksten of muzieknotaties moet je dus bij Buma/Stemra zijn.

NORMA is de stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs: de incasso- en verdeelorganisatie voor uitvoerend kunstenaars. Deze stichting behartigt de belangen van musici, acteurs, zangers, mimespelers, dansers en elke andere groep uitvoerende kunstenaars op het gebied van het naburig recht. Ze stemt af met Buma/Stemra hoe vergoedingen precies geïnd en verdeeld worden.

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers, illustratoren, fotografen en architecten. Als je werk van visuele kunstenaars wil publiceren, kun je bij deze stichting terecht voor informatie. Als je gepubliceerd wordt, kun je je bij de stichting aanmelden voor een vergoeding.

Videma vertegenwoordigt de auteursrechten van audiovisuele producenten en incasseert voor de vertoning en doorgifte van film- en televisiebeeld in bedrijven. De naburige rechtenvan acteurs en musici worden hierbij niet door Videma vertegenwoordigd, maar door NORMA en Sena.

Almo
Nederland heeft weinig musicals, de meeste Amerikaanse en Britse musicals zijn ondergebracht bij ALMO in Antwerpen. Je kunt het beste daar informeren wat de kosten zijn en de voorwaarden. Hou er rekening mee dat de kosten voor musicals hoger zijn dan voor theaterteksten, omdat je ook de componist rechten moet betalen.

Cedar is de overkoepelende organisaties voor bovenstaande clubs. Bij hen kun je ook terecht, zij verwijzen je door naar de juiste partner.

Dus JA, je moet ALTIJD betalen voor muziek die je gebruikt tijdens je les, ook al heb je zelf al in de winkel of via itunes muziek gekocht. Er is maar een uitzondering: muziek die gemaakt is onder de CC-licenties ofwel Creative Commons licenties. Helaas geldt dat maar voor weinig muziek.

(update maart 2017)