In 2025 maken onze RvT-leden plaats voor nieuwe gezichten. En daarvoor zijn we op zoek naar jou! Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om ervaring op te kunnen doen als RvT-lid. Juist als je misschien denkt dat het niet iets voor jou is. Wij bieden een coachingstraject aan en iedereen wordt aangemoedigd zich aan te melden. Maar wat houdt het in om RvT-lid te zijn? En wat brengt het je? We spraken met Robin Diekman, penningmeester van de huidige Raad van Toezicht, over zijn termijn bij ZIMIHC.

Wat houdt het in om in de Raad van Toezicht te zitten?

“Als je in de Raad van Toezicht komt te zitten voor ZIMIHC, doe je bijzondere ervaring op. Je denkt mee over uitdagingen waar een organisatie voor komt te staan, over creatieve en zakelijke ideeën en je spart met de directie. En het is ook gezellig. Een typische vergadering begin je met eten van Jilles van LEKKER ZIMIHC. Daarna ga je al snel over op de agenda, die van tevoren wordt opgesteld door de directie. Je rol als lid is om je dan kritisch te verhouden tot de onderwerpen die worden besproken. Dat doe je bijvoorbeeld door ideeën en initiatieven te toetsen vanuit financieel, strategisch en politiek oogpunt”.

Waar komt dat op neer?

“Je luistert naar de ideeën van de organisatie en elk raadslid kijkt vanuit diens expertise naar de haalbaarheid van het idee, maar ook naar of het de toekomstbestendigheid van ZIMIHC ondersteunt. Wat daar extra uitdagend bij is, is dat je je buigt over ideeën voor de korte termijn, maar ook over ideeën die gaan over een periode van 10 jaar. Zo ben je onderdeel van de koers die ZIMIHC vaart”.

Waarom is ZIMIHC dé plek om die ervaring op te doen?

“Ik houd echt van Utrecht, daarom wilde ik me ervoor inzetten. ZIMIHC is een organisatie die zich in de wijken, de stad en de provincie inzet voor haar inwoners. Dus we delen een missie. En het mooie van ZIMIHC is dat het een kleine organisatie is, maar ze is wel een grote culturele speler in Utrecht. ZIMIHC is klein genoeg om de dagelijkse operatie van wijkcultuurhuizen en culturele projecten mee te maken: je zit dicht op de uitvoering. Tegelijkertijd doe je ervaring op over politieke besluitvorming in de culturele sector. Bij ZIMIHC denk je als RvT-lid mee op operationeel, strategisch, financieel en politiek niveau. Heel interessant en waardevol”.

Vind je het jammer dat je in 2025 zelf het stokje over moet dragen?

“Ja en nee. Ja, omdat ik met veel plezier raadslid ben en omdat ik een groot hart heb voor ZIMIHC. En dat is ook waarom ik het niet jammer vind om plaats te maken: een raadslid moet ook onafhankelijk en objectief zijn, dus het is ook goed om na 8 jaar plaats te maken. Het analyseren, kritisch bevragen en meedenken vanuit een objectieve positie is een must voor de organisatie, en daarmee voor Utrecht en haar inwoners”.

Terug naar de vacature!