Wat is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportclub, toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Wie kunnen het aanvragen
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen.

Hoe werkt het
Met de bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht kan bijvoorbeeld het lesgeld of de attributen betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de sport- of culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur stuurt.

U-Pas
Kinderen uit de gemeente Utrecht dienen eerst het Upas budget op te maken. Wanneer dit budget onvoldoende is kan met terecht bij Stichting Leergeld Utrecht (voor sport) of het Jeugdfonds (voor cultuur).

Vergoeding sport
Voor gezinnen met een U-pas kunnen voor sportattributen een vergoeding aanvragen bij het Paul Verweel Sportfonds: https://www.paulverweelsportfonds.nl/

Gezinnen zonder U-pas kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Utrecht als zij -door omstandigheden- niet in staat zijn de sportcontributie en/of attributen te betalen: https://leergeldutrecht.nl/. Welke hulp geeft Stichting Leergeld: U kunt een beroep op hen doen als uw kind niet mee kan doen aan school- sport- en cultuuractiviteiten. Bijvoorbeeld het schoolreisje op de basisschool, een laptop en buitenlandse reis op het voortgezet onderwijs, zwemles, muziekles en/of een scoutingkamp.

Vergoeding cultuur
Kinderen uit de gemeente Utrecht dienen eerst het U-as budget op te maken.

Gezinnen zonder Upas kunnen een aanvraag doen als zij -door omstandigheden- niet in staat zijn de cultuur lessen en/of attributen te betalen.

Een cultuur aanvraag indienen bij het Jeugdfonds kan via een intermediair. Iedere professional betrokken bij het gezin kan als intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds, denk aan: Buurtteams, leerkrachten, maatschappelijk werkers, bureau Jeugdzorg, Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk,  jongerenwerkers.

Ouders kunnen op de website van het Jeugdfonds een ouderkaart downloaden. Deze kunnen zij invullen en inleveren bij een intermediair. De ouderkaart is op deze pagina te downloaden: https://leergeldutrecht.nl/

Intermediair worden? Meld je aan op onze website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Meer informatie
Helpdesk: Team Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht
Aanwezig: Ma t/m vr 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur
Email: utrecht@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06–14322908

Adres:
Witboom 1
4131 PL Vianen
JFSC Utrecht

Volg ons voor JFSC Utrecht op Twitter of Facebook

Activiteiten van ZIMIHC in samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur

U Make&Move (2019, ism Sport Utrecht)
– Festival Utrecht Tekent (2018, 2019 ism Sport Utrecht)
Festival Bombarie (2016)

Ook interessant