Het Herstelprogramma Amateurkunst is afgerond. 

  • Lees hier de resultaten van de MEET-UP stad en land – waarde maken doe je zo!
  • Leer hier meer over de uitkomsten van het thema ledenwerving.

De gevolgen van de maatregelen rondom corona heeft een grote impact gehad op de amateurkunsten in de provincie Utrecht, vooral waar deze in groepsverband worden beoefend. Dit heeft geleid tot sociale schade bij beoefenaars doordat fysiek samenkomen niet of nauwelijks mogelijk was, tot financiële schade in de vorm van inkomstenderving bij verenigingen en professionals, en tot artistieke schade doordat lessen, workshops, repetities, concerten en tentoonstellingen niet doorgingen en vaardigheden niet of beperkt werden bijgehouden.

De maatregelen tijdens de pandemie leidden ook tot gemis van publiek en gebrek aan aanwas van nieuwe leden waardoor de zichtbaarheid van amateurkunsten en hun maatschappelijke functie afnam. Deze schade door de maatregelen vraagt om herstel zodat de sector vitaal blijft. Daarnaast zijn er thema’s die al langer spelen en door de maatregelen zijn versterkt, die vragen om een toekomstgerichte aanpak.

Voor wie is het?
Het herstelprogramma is voor iedereen die in formeel en informeel groepsverband amateurkunst bedrijft in onze regio. Leden, deelnemers, bestuurders en professionals uit alle kunstdisciplines zijn na aanmelding gratis welkom bij de (inter)actieve workshops rond actuele thema’s.

Meer informatie & thema’s

Contact
Voor meer informatie en/of het delen van ideeën en voorstellen, mail naar Froukelien IJntema, coördinator Herstelprogramma, via f.ijntema@zimihc.nl.

Ook interessant