Beeldend kunstenaar Carlos Amorales, ZIMIHC en de gemeente Utrecht/Stichting Kunst in het Stationsgebied ontwikkelen de komende 2 jaar een nieuw kunstwerk voor de stad Utrecht. Voor het kunstwerk maakt Amorales gebruik van muziek, zang en tekst. Aan het kunstwerk werken diverse Utrechtse amateurzangers mee.

Naast de introductieworkshops op 10 en 11 juli zijn er voor de leden van het projectkoor ook workshops gepland op 26 t/m 29 augustus 2021. Meer informatie over de planning voor na de zomer volgt later.

Over het kunstwerk

Het kunstwerk heeft de titel Ideological Cubism Songs.  Met dit werk wil de kunstenaar mensen ervan bewust maken hoe politici gebruik maken van verschillende ideologieën. En laten zien hoe algoritmes politiek en ideologie beïnvloeden. Samen met amateurzangers en een team van deskundigen ontwikkelt hij een methode om ideologie en algoritme samen te brengen in muziek. Aan de basis van de methode staan tien grafische symbolen die elk een ideologie representeren. Een set regels laat de zangers spelen met deze symbolen en daarmee met de ideologieën waarvoor ze staan. Improvisatie staat daarbij voorop.
De teksten die de zangers gebruiken komen uit een speciaal samengesteld tekstboek met verzamelde en in opdracht geschreven songteksten.
Door de grafische symbolen te gebruiken en de songteksten hiermee te combineren maken de zangers zelf een nieuw lied.

Aanleiding voor dit project

ICS wordt ontwikkeld door ZIMIHC in opdracht van de gemeente Utrecht / Kunst in het Stationsgebied in nauwe samenwerking met de Mexciaanse kunstenaar Carlos Amorales. Amorales werd door de gemeente Utrecht gekozen voor deze opdracht  omdat hij taal en geluid in zijn werk gebruikt. Het kunstwerk gaat de nieuwe betekenis van het Jaarbeursplein als plek voor ontmoeting en dialoog benadrukken.
Dagelijks passeren talloze mensen het Jaarbeursplein. De tribune trap en de open ruimte nodigen uit tot evenementen, ontmoeting en verpozing.

Opdracht aan ZIMIHC

De gemeente Utrecht heeft in nauw overleg met Carlos Amorales aan ZIMIHC gevraagd om de realisatie van dit project op te pakken. Opdrachtgever en kunstenaar willen een zo groot mogelijke dwarsdoorsnede van de Utrechtse bevolking betrekken. De basis van het project ligt bij het werken met amateurzangers. De keus voor ZIMIHC lag daarbij voor de hand.
ZIMIHC is de organisatie voor de amateurkunstenaars in Utrecht. Sinds 2009 ontwikkelt ZIMIHC het programma Utrecht Zingt – een programma om de koormuziek in Utrecht te ondersteunen en te promoten. Voor dit programma werkt ZIMIHC onder meer samen met het Nederlands Kamerkoor, Koornetwerk Nederland en de European Choral Association – Europa Cantat. Workshops, netwerkbijeenkomsten, festivals, projectkoren en concerten maken deel uit van het programma.
Daarnaast werkt ZIMIHC ook aan een speciaal programma voor beeldende kunst onder de noemer Utrecht Tekent. Juist het multidisciplinaire karakter van het project, in combinatie met de sterkte focus op koorzang (10% van de Utrechters zingt in een koor) was voor ZIMIHC aanleiding om dit project graag te willen doen.
ZIMIHC heeft zowel een netwerk in de wijken van de stad via de wijkcultuurhuizen als met andere culturele organisaties in Utrecht. Voor ICS werkt ZIMIHC dan ook nauw samen met andere culturele partijen.
ZIMIHC was in 2019 al betrokken bij de onderzoeksfase van ICS. Andere partners in dit onderzoek waren het Nederlands Kamerkoor, Theaterkoor Bon Ton, Kamerkoor Venus, dirigent Rohan Poldervaart en choreograaf Minke Elisa Brands.
Carlos sprak in die fase tevens met diverse wetenschappers en culturele organisaties die waar mogelijk in het vervolg betrokken worden.

2022

In 2022 viert Utrecht 900 jaar stadsrechten. Aanleiding voor ZIMIHC om het nieuwe Utrecht Zingt festival Leading Voices te organiseren – een festival met een programma voor Utrechtse zangers èn voor (inter)nationale koordirigenten en vocale leiders.
ICS wordt eveneens ingebed in de kalender van feestelijke evenementen in 2022. Met de voorbereidingen die starten in het najaar van 2021 is het de bedoeling om in de zomer van 2022 het project met een performance op het Jaarbeursplein af te ronden. De resultaten van ICS worden later die zomer ook gepresenteerd tijdens het Utrecht Zingt festival Leading Voices.

Over Carlos Amorales

Amoreles woont en werkt in Mexico. Hij studeerde aan de Rietveld Academie (Amsterdam) en aan de Rijksacademie (Amsterdam) en heeft daardoor een bijzondere band met Nederland. In 2020 kreeg Amorales zijn eerste solo tentoonstelling in Nederland, in het Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn werk is te zien geweest op diverse andere internationale tentoonstellingen en in toonaangevende musea. Meer informatie via zijn website.

 

 

Ook interessant