Beeldend kunstenaar Carlos Amorales, ZIMIHC en de gemeente Utrecht/Stichting Kunst in het Stationsgebied ontwikkelen een nieuw kunstwerk voor de stad Utrecht. Voor het kunstwerk maakt Amorales gebruik van muziek, zang en tekst. Aan het kunstwerk werken diverse Utrechtse amateurzangers mee.

Over het kunstwerk

Het kunstwerk heeft de titel Singing Market.  Met dit kunstwerk wil de kunstenaar laten zien hoe taal werkt, en hoe taalverwarring kan ontstaan. Er wordt gewerkt met afkortingen, die in verschillende contexten verschillende betekenissen kunnen hebben. Zo wordt voelbaar gemaakt hoe taalverwarring werkt.
Samen met amateurzangers en een team van deskundigen ontwikkelt Amorales een methode om afkortingen en het gevoel van taalverwarring te verklanken in muziek. Improvisatie staat daarbij voorop.

Aanleiding voor dit project

Singing Market wordt ontwikkeld door ZIMIHC in opdracht van de gemeente Utrecht / Kunst in het Stationsgebied in nauwe samenwerking met de Mexciaanse kunstenaar Carlos Amorales. Amorales werd door de gemeente Utrecht gekozen voor deze opdracht  omdat hij taal en geluid in zijn werk gebruikt. Het kunstwerk gaat de nieuwe betekenis van het Jaarbeursplein als plek voor ontmoeting en dialoog benadrukken.

Projectkoor

Speciaal voor dit kunstwerk is er een projectkoor opgericht. Samen met muzikaal leiders Rohan Poldervaart en Mark Hilgenkamp heeft het projectkoor een methode heeft ontwikkeld waar andere koren en zangers mee aan de slag kunnen. In deze methode wordt er gewerkt met improvisatie met de stem en met afkortingen.
Zangers uit Utrecht kunnen zich vanaf januari aansluiten bij dit projectkoor, en deel uitmaken van de 1000 zangers die komende zomer op het Jaarbeursplein een performance geven. Niet alleen zangers die in een koor zingen kunnen zich aansluiten bij het project, ook andere zangers en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Omdat het Jaarbeursplein een plek moet worden voor alle Utrechters, zoekt ZIMIHC ook de samenwerking op met organisaties die werken met nieuwe Nederlanders.
Wil je meer weten over dit project, en over hoe je als zanger of als koor kan aansluiten? Neem dan contact op met Alba Roorda Martinez via a.roordamartinez@zimihc.nl.

Performance

In de zomer van 2022 wordt het project op meerdere momenten gepresenteerd. Begin juni is er een grote performance op het Jaarbeursplein met 1000 zangers, die aan de hand van de methode een geïmproviseerd muzikaal geheel presenteren. Eind juli wordt het project gepresenteerd tijdens het internationale koormuziek-evenement Leading Voices – een festival met een programma voor Utrechtse zangers én voor (inter)nationale koordirigenten en vocale leiders.

Over Carlos Amorales

Amoreles woont en werkt in Mexico. Hij studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksacademie te Amsterdam en heeft daardoor een bijzondere band met Nederland. In 2020 kreeg Amorales zijn eerste solo tentoonstelling in Nederland, in het Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn werk is te zien geweest op diverse andere internationale tentoonstellingen en in toonaangevende musea. Meer informatie via zijn website.

Opdracht aan ZIMIHC

De gemeente Utrecht heeft in nauw overleg met Carlos Amorales aan ZIMIHC gevraagd om de realisatie van dit project op te pakken. Opdrachtgever en kunstenaar willen een zo groot mogelijke dwarsdoorsnede van de Utrechtse bevolking betrekken. De basis van het project ligt bij het werken met amateurzangers. De keus voor ZIMIHC lag daarbij voor de hand.
ZIMIHC is de organisatie voor de amateurkunstenaars in Utrecht. Sinds 2009 ontwikkelt ZIMIHC het programma Utrecht Zingt – een programma om de koormuziek in Utrecht te ondersteunen en te promoten. Voor dit programma werkt ZIMIHC onder meer samen met het Nederlands Kamerkoor, Koornetwerk Nederland en de European Choral Association – Europa Cantat. Workshops, netwerkbijeenkomsten, festivals, projectkoren en concerten maken deel uit van het programma.
Daarnaast werkt ZIMIHC ook aan een speciaal programma voor beeldende kunst onder de noemer Utrecht Tekent. Juist het multidisciplinaire karakter van het project, in combinatie met de sterkte focus op koorzang (10% van de Utrechters zingt in een koor) was voor ZIMIHC aanleiding om dit project graag te willen doen.
ZIMIHC heeft zowel een netwerk in de wijken van de stad via de wijkcultuurhuizen als met andere culturele organisaties in Utrecht. Voor Singing Market werkt ZIMIHC dan ook nauw samen met andere culturele partijen.
ZIMIHC was in 2019 al betrokken bij de onderzoeksfase van Singing Market, dat toen nog de titel Ideological Cubism Songs droeg. Andere partners in dit onderzoek waren het Nederlands Kamerkoor, Theaterkoor Bon Ton, Kamerkoor Venus, dirigent Rohan Poldervaart en choreograaf Minke Elisa Brands.
Carlos sprak in die fase tevens met diverse wetenschappers en culturele organisaties die waar mogelijk in het vervolg betrokken worden.

 

 

Ook interessant