Gaat jouw talent ook met pensioen?

Age Friendly Cultural Cities (AFCC) is een tweejarig traject van het Fonds voor Cultuurparticipatie, in meerdere steden, gericht op het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. In Utrecht werken meerdere partijen waaronder ZIMIHC aan dit traject.

Jongeren en ouderen gaan in Utrecht met elkaar een project uitvoeren ‘de kunst van delen’, waarbij ze met elkaar in gesprek gaan over de geschiedenis van de ouderen en de toekomst van de jongeren. Het succesvolle project Grijze Koppen Orkest maakt ook onderdeel uit van het Utrechtse AFCC traject.

Zie hier een kort impressie met de artiesten van “De Kunst van Delen”

Bekijk hier de video of bekijk de playlist voor meer filmpjes.
Bekijk hier het blog Gaat jouw talent ook met pensioen? met interviews met bekende Nederlandse artiesten door Appie Alferink.

Utrechtse partners
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Buurthuis De Oase, ZIMIHC, Fort van de Verbeelding met het Grijze Koppen Orkest en de gemeente Utrecht.

Aanleiding
Utrechtse ouderen maken volop gebruik van het brede aanbod aan kunst en cultuur. Tegelijkertijd zien we dat kwetsbare ouderen en ouderen met een migratie-achtergrond dit minder doen. Terwijl ook voor deze groep kunst en cultuur een goede manier is om in gesprek te komen, verhalen te delen, samen plezier te hebben en actief bezig te zijn. Onder andere door deelname aan Age Friendly Cultural Cities (AFCC) wil Utrecht een impuls geven aan deelname van ouderen aan het cultuuraanbod.

De Utrechtse wethouder Zorg en Welzijn en Culturele zaken Kees Diepeveen en Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, ondertekenden een convenant waarin ze samen dit traject aangaan. “Mee doen in de samenleving, zinvol bezig zijn, mensen kunnen ontmoeten; dit alles vinden we in Utrecht van groot belang. Kunst en cultuur kunnen hier in grote mate aan bijdragen”, aldus de wethouder.

Jongeren van het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en ouderen vanuit de Oase gaven tijdens de ondertekening acte de présence in de vorm van een presentatie en een demonstratie van het Grijze Koppen orkest. De invulling van het tweejarige traject werken de partijen de komende maanden met elkaar verder uit. Het doel is in elk geval om met kunst verschillende groepen aan elkaar te verbinden, verhalen te delen en samenwerking te bevorderen.

Andere steden en BNG prijs
In 2017-2018 nemen naast Utrecht ook de steden Deventer, Doetinchem, Emmen en Groningen deel aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. Tevens strijden de vijf steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs.
Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen. Ze stelt daarom in het najaar van 2018 een prijs ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking voor de stad die zich als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld.

 

Ook interessant