Overzicht protocollen

Rekenhulp ventilatie

Ventilatie is cruciaal, bekijk de rekenhulp.

Hoe werkt het?

  1. De organisatie waarvan je een ruimte huurt voor les of repetitie maakt een eigen protocol voor bijvoorbeeld catering, toiletgebruik, parkeren etc. Dat kan zijn  buurthuis, een kunstencentrum of school.
  2. Jij maakt als docent voor je leerlingen, of als vereniging voor je leden een protocol: hoe ziet de repetitie er uit, wat kan wel en niet met delen van instrumenten, bladmuziek enzovoorts.
  3. Overleg als docent of vereniging met de locatie waar je huurt. Zorg dat beide protocollen op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: je wilt een pauze waarin je leden van de bar gebruik kunnen maken. Kan dat, en wat zijn dan de regels? Wie zet de stoelen klaar in de ruimte en wie ruimt of maakt schoon?
  4. Zorg dat er vanuit je groep of vereniging één persoon is die contact heeft met de verhuurder over de 1,5 meter en andere maatregelen. Je bent zelf verantwoordelijk als huurder voor het naleven van de afspraken en het aanspreken van de groepsleden hierop.
  5. Als er overeenstemming is, communiceert de docent of vereniging de regels ruim voor de start van de les of repetitie aan leerlingen of leden.

Let op: het protocol van de locatie waar je huurt is leidend.