Regels vanaf 5 juni 2021 (ovb)

 • Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn er geen regels voor de groepsgrootte bij cultuurbeoefening.
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt binnen en buiten een groepsgrootte van 50 personen voor cultuurbeoefening (exclusief docent, exclusief personeel). De uiteindelijke grootte van de groep is afhankelijk van de grootte van de ruimte, omdat de 1,5 meter afstand nog steeds geldt. Daarnaast is er een maximum van 1 persoon per 10 m2. (Omdat deze regels elkaar deels tegenspreken houdt ZIMIHC aan dat  bij activiteiten waar personen zitten de 1,5 meter als basis regel geldt en de 1 persoon per 10 m2 geldt voor als personen bewegen. Dit geldt voor de beoefening  van amateurkunst.)
 • Groepslessen voor alle leeftijden zijn dus toegestaan. (Let op: lees verder voor het advies over zingen)
 • Bij groepslessen of andere vormen van de beoefening van cultuur hoeven deelnemers de afstand van 1,5 meter niet aan te houden als dit niet lukt. (Er is geen definitie van wat ‘niet lukt’ betekent. Gebruik dus je gezonde verstand)
 • Bij groepslessen blijft gelden: blijf thuis bij klachten en noteer wie er bij welke les of repetitie aanwezig is ivm mogelijk bron – en contact onderzoek.
 • Mondkapjes zijn verplicht, tenzij dat de beoefening van de kunst hindert.
 • Voor alle buitenactiviteiten geldt dat ze kunnen plaatsvinden op een openbare of besloten buitenplaats en dat de geldende regels voor afstand en hygiëne blijven bestaan.
 • Repetities of groepslessen mogen binnen en buiten geen publiek trekken.
 • Zangers vanaf 12 jaar en wordt geadviseerd om BINNEN niet te zingen in een groep (zoals in een koor) of zangles met eerdere mensen te volgen.  (Let op, zingen is daarmee niet wettelijk verboden en mag dus wel – gebruik dus je gezonde verstand bij wat je organiseert). BUITEN zingen kan wel.  Verwacht wordt dat het advies om binnen niet te zingen pas vervalt bij stap 5. Voor deze stap is (nog) geen datum bepaald. De regels vanaf 5 juni betreffen stap 3.
 • Voor voorstellingen van amateurkunstenaars geldt dat in zalen van minder dan 1000 reguliere zitplaatsen maximaal 50 bezoekers mogen zijn (incl. kinderen tot en met 12 jaar). Deze bezoekers hoeven geen negatieve test te overleggen. De bezoekers moeten op minimaal 1,5 meter afstand zitten en mogen in groepen van maximaal 4 bezoekers reserveren. Groepen met kinderen jonger dan 12 jaar en groepen die afkomstig zijn uit hetzelfde huishouden hoeven binnen de groep die 1,5 meter niet aan te houden – maar wel ten opzichte van andere (groepen) bezoekers. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn altijd verplicht.
 • De regels gelden per ruimte. Podium en tribune worden gezien als twee aparte ruimtes indien ze duidelijk zichtbaar van elkaar zijn afgebakend.
 • Bezoekers dragen binnen een mondkapje, deze mag af als iemand zit.
 • Lees het hier op de pagina van de Rijksoverheid.
 • Bovenstaande regels gelden waarschijnlijk vanaf 5 juni 2021.

Regels van 19 mei – 4 juni 2021

 • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt binnen en buiten een groepsgrootte van 30 personen, exclusief docent.
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt binnen een groepsgrootte van 2 personen exclusief docent.
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt buiten een groepsgrootte van 30 personen, exclusief docent.
 • Voor alle buitenactiviteiten geldt dat ze kunnen plaatsvinden op een openbare of besloten buitenplaats en dat de geldende regels voor afstand en hygiëne blijven bestaan. Mondkapjes zijn verplicht, tenzij dat de beoefening van de kunst hindert. Ook mogen de activiteiten geen publiek trekken.
 • Zingen buiten is toegestaan (let op, zingen wordt nog steeds afgeraden, binnen en buiten, maar het mag wel – gebruik dus je gezonde verstand bij wat je organiseert). Voor zingen buiten gelden de regels zoals hierboven beschreven.
 • Lees het hier op de pagina van de Rijksoverheid.
 • Bovenstaande regels gelden vanaf 19 mei tot en met 8 juni 2021. Daarna zijn er mogelijk weer verdere verruimingen mogelijk.
 • LET OP: berichtgeving over Veiligheidsregio’s die bevoegd kunnen besluiten over het afwijken van bovenstaande regels kloppen niet. Burgemeesters zijn wel bevoegd te besluiten over de regels maar zullen dat doorgaans niet doen.
 • LET OP: berichtgeving van KNMO (21/5/2021) over dat repeteren weer mag gaan tegen de landelijke regels in. Bedenk dus goed wat je wel en niet doet.
 • Noot: De regels voor cultuur  vanuit de Rijksoverheid zijn overgenomen van sport en daarmee helaas niet altijd goed toepasbaar op cultuur. 

Rekenhulp ventilatie

Ventilatie is cruciaal, bekijk hier de rekenhulp.

Overzicht protocollen

 • Hier vind je een overzicht alle protocollen of  bekijk de veel gestelde vragen & antwoorden over cultuur en corona hier.
 • Protocol kunstlessen en samenspel vind je hier.
 • Protocol richtlijnen koren vind je hier (07/06/2021)
 • Protocol voor de dans vind je hier  (25/8/2020)
 • Protocol voor blaasmuziek vind je op deze website.
 • Protocol voor theatergroepen is af te leiden uit dit protocol.
 • Protocol voor (strijk)orkesten vind je hier (3/6/2020).
 • Protocol voor audiovisuele kunsten vind je hier (1/7/2020).
 • Protocol gebouwen muziekscholen en kunstencentra vind je hier.
 • Protocol van de theaters en concertzalen lees je hier.
 • Protocol voor bioscopen en filmtheaters vind je hier.
 • Het basis protocol voor de buurthuizen wat zij zelf, ieder voor zich verder uitwerken vind je hier.
 • Protocol onderwijs basisscholen, ook handig als je als vereniging op school les geeft lees je hier (29/9/2020)
 • De sportsector publiceert haar protocollen en check listen hier.

Hoe werkt het?

 1. De organisatie waarvan je een ruimte huurt voor les of repetitie maakt een eigen protocol voor bijvoorbeeld catering, toiletgebruik, parkeren etc. Dat kan zijn  buurthuis, een kunstencentrum of school.
 2. Jij maakt als docent voor je leerlingen, of als vereniging voor je leden een protocol: hoe ziet de repetitie er uit, wat kan wel en niet met delen van instrumenten, bladmuziek etcetera.
 3. Overleg als docent of vereniging met de locatie waar je huurt. Zorg dat beide protocollen op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: je wilt een pauze waarin je leden van de bar gebruik kunnen maken. Kan dat, en wat zijn dan de regels? Wie zet de stoelen klaar in de ruimte en wie ruimt of maakt schoon?
 4. Zorg dat er vanuit je groep of vereniging één persoon is die contact heeft met de verhuurder over de 1,5 meter en andere maatregelen. Je bent zelf verantwoordelijk als huurder voor het naleven van de afspraken en het aanspreken van de groepsleden hierop.
 5. Als er overeenstemming is, communiceert de docent of vereniging de regels ruim voor de start van de les of repetitie aan leerlingen of leden.

Let op: het protocol van de locatie waar je huurt is leidend.