Regels per 19 november 2020

 • Lees het hier op de pagina van de Rijksoverheid.
 • Repeteren kan (muv zingen in groepsverband), maar met een groep van maximaal 30 binnen. Het gaat om gezelschappen die theater, dans, sport of muziek (muv zingen) in de vorm van culturele uiting beoefenen.
 • Voor personen tot en met 17 jaar die cultuur-, kunst-, muziek (muv zingen, daar geldt een leeftijdsgrens van 12 jaar) en andere georganiseerde jeugdactiviteiten beoefenen, geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 4 personen buiten.
 • Alle andere regels, zoals de 1,5 meter blijven geldig.
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Zie ook protocol voor blaasmuziek.
 • Theater en dans: Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Zingen tot 2 personen (1,5 meter afstand) of zingen met (meer) mensen uit één huishouden mag wel, net als zingen in de kerk. Eén op één zangles kan dus. Zingen in koren voor kinderen tot 12 jaar kan eveneens.

Rekenhulp ventilatie

Ventilatie is cruciaal, bekijk hier de rekenhulp.

Overzicht protocollen

 • Hier vind je een overzicht alle protocollen of  bekijk de veel gestelde vragen & antwoorden over cultuur en corona hier.
 • Protocol kunstlessen en samenspel vind je hier.
 • Protocol richtlijnen koren vind je hier (23/9/2020)
 • Protocol voor de dans vind je hier  (25/8/2020)
 • Protocol voor blaasmuziek vind je op deze website.
 • Protocol voor theatergroepen is af te leiden uit dit protocol.
 • Protocol voor (strijk)orkesten vind je hier (3/6/2020).
 • Protocol voor audiovisuele kunsten vind je hier (1/7/2020).
 • Protocol gebouwen muziekscholen en kunstencentra vind je hier.
 • Protocol van de theaters en concertzalen lees je hier.
 • Protocol voor bioscopen en filmtheaters vind je hier.
 • Het basis protocol voor de buurthuizen wat zij zelf, ieder voor zich verder uitwerken vind je hier.
 • Protocol onderwijs basisscholen, ook handig als je als vereniging op school les geeft lees je hier (29/9/2020)
 • De sportsector publiceert haar protocollen en check listen hier.

Hoe werkt het?

 1. De organisatie waarvan je een ruimte huurt voor les of repetitie maakt een eigen protocol voor bijvoorbeeld catering, toiletgebruik, parkeren etc. Dat kan zijn  buurthuis, een kunstencentrum of school.
 2. Jij maakt als docent voor je leerlingen, of als vereniging voor je leden een protocol: hoe ziet de repetitie er uit, wat kan wel en niet met delen van instrumenten, bladmuziek etcetera.
 3. Overleg als docent of vereniging met de locatie waar je huurt. Zorg dat beide protocollen op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: je wilt een pauze waarin je leden van de bar gebruik kunnen maken. Kan dat, en wat zijn dan de regels? Wie zet de stoelen klaar in de ruimte en wie ruimt of maakt schoon?
 4. Zorg dat er vanuit je groep of vereniging één persoon is die contact heeft met de verhuurder over de 1,5 meter en andere maatregelen. Je bent zelf verantwoordelijk als huurder voor het naleven van de afspraken en het aanspreken van de groepsleden hierop.
 5. Als er overeenstemming is, communiceert de docent of vereniging de regels ruim voor de start van de les of repetitie aan leerlingen of leden.

Let op: het protocol van de locatie waar je huurt is leidend.