Vanwege de coronapandemie slaan gemeente en provincie Utrecht de handen ineen om de amateurkunstensector in stad en regio te ondersteunen om een nieuwe start te kunnen maken na de piek in de pandemie. Deelname amateurkunst stopt voor inwoners van de stad Utrecht niet bij de gemeentegrens, daarom is het relevant voor de provincie en gemeente Utrecht om samen op te trekken in een herstelprogramma. 

Doel is het opstarten van een herstelprogramma wat tools en handvatten biedt om als amateurkunstverenigingen (in formele of informele setting) verder te kunnen. Kennisuitwisseling speelt daarin een belangrijke rol.

Opdracht coördinator herstelprogramma
ZIMIHC zoekt een coördinator voor het herstelprogramma amateurkunst dat ZIMIHC in opdracht van gemeente Utrecht en provincie Utrecht uitvoert, in het kader van de Corona pandemie, in de periode april 2022 – mei 2023. Het gaat om een tijdelijk programma en een freelance opdracht.

Functieomschrijving
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke invulling van het herstelprogramma. Je organiseert 5 online en 25 interactieve live bijeenkomsten die deels in de stad Utrecht en deels in de provincie Utrecht plaatsvinden. In deze bijeenkomsten staan onderwerpen centraal die amateurkunstenorganisaties helpen in hun herstel na de pandemie zoals ledenwerving, communicatie en community building. Doelgroep zijn amateurkunstenorganisaties in zowel formeel als informeel verband en die actief kunnen zijn in alle mogelijke kunstdisciplines.

Je werkt samen met lokale, regionale en landelijke organisaties die ondersteuning bieden aan amateurkunstenaars om een programma te realiseren dat aanvullend is op dat wat zij en anderen al bieden. 

De bijeenkomsten zijn interactief en zijn gericht op leren door doen. Geen lezingen, maar actieve workshops waarin uitwisseling van ervaring en het leren van nieuwe aanpak en acties centraal staat. 

Kennis en ervaring die je ophaalt tijdens de bijeenkomsten vertaal je naar bruikbare tips die je een plek geeft op de website van ZIMIHC. Je maakt gebruik van de communicatiekanalen van ZIMIHC, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en andere relevante partners om deze tips te delen met een zo breed mogelijk publiek.

Profiel
Je bent een proactief persoon met een hands-on mentaliteit. Je weet hoe je een succesvolle bijeenkomst organiseert waarin het delen van kennis en ervaring centraal staat. Je bent in staat om dergelijke bijeenkomsten te organiseren, te modereren, hiervan verslag te doen en budgetverantwoordelijkheid te dragen. Je hebt kennis en ervaring van het amateurkunsten veld en bent in staat om programma-inhoudelijk mee te denken en op verschillende niveaus te communiceren. Je bent gericht op samenwerking en gedreven om de amateurkunstensector een krachtige helpende hand te bieden.

Praktisch
De opdracht loopt van 15 april 2022 tot en met 15 mei 2023 en omvat in totaal 520 uur. Je werkt vanuit het kantoor van ZIMIHC Maatwerk in ZIMIHC theater Wittevrouwen en wordt daar door de afdeling Maatwerk begeleid. 

Een rijbewijs en eigen auto zijn een pré omdat bijeenkomsten doorgaans in de regio en in de avonduren plaatsvinden.

Tijdsplanning
15 april – 15 juni 

 • Onderzoek: wie doet al wat, waar is behoefte aan?
 • Organiseren van online bijeenkomsten als deel van het onderzoek: ophalen wensen.
 • Met welke partners samenwerken? (Waar nodig afstemming met kwartiermaker provincie Utrecht)

15 juni – 15 juli 

 • Concretiseren programma met start september 2022: wie, wat, waar en wanneer. 
 • Opzetten programma en procedures aanmeldingen, uitnodigen gasten, opzetten en uitvoeren publiciteit.
 • Eerste aankondiging van programma via mailings en publiciteitskanalen partners.

15 augustus

 • herstart communicatie


15 september 2022 – 15 april 2023

 • uitvoeren van programma en activiteiten
 • verzamelen van tips en plaatsen op website ZIMIHC (zsm na afloop van elke bijeenkomst of serie van bijeenkomsten.

15 april – 15 mei 2023

 • nazorg
 • verslaglegging

Heb je interesse in deze opdracht? Neem dan telefonisch contact op met Maartje Verhoeckx (ZIMIHC Maatwerk) via 06-38194438