Aan het gebruik van www.zimihc.nl zijn voorwaarden verbonden. Wij raden je aan om deze zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van deze website.

Door gebruik te maken van www.zimihc.nl aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent het dat je er voor instaat dat iemand die van www.zimihc.nl gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

ZIMIHC heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op www.zimihc.nl. Indien je het gebruik van www.zimihc.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze  aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Download de gebruiksvoorwaarden (PDF)