ZIMIHC (spreek uit: zimmik) is dé plek voor amateurkunst in Utrecht. Iedereen die kunst wil komen maken, programmeren of bekijken is van harte welkom bij onze drie theaters in de wijken Overvecht, Wittevrouwen en Zuilen.

We stimuleren creativiteit in de samenleving door amateurkunstenaars ruimte te bieden om te exposeren, te repeteren en op te treden, en ondersteunen bij onder andere techniek, publiciteit en kaartverkoop.

Daarnaast organiseren we regelmatig zogeheten Specials: nationale en internationale projecten en evenementen met als doel de Utrechtse amateurkunst te ondersteunen en verder onder de aandacht te brengen.

Foto: vrijwilligers, zzp’ers en medewerkers van ZIMIHC in ZIMIHC theater Stefanus (2024).

Wat betekent ZIMIHC eigenlijk?

ZIMIHC is een afkorting van Zat Ik Maar In Hoog Catharijne. De naam van de organisatie is ontleend aan de band waar ZIMIHC-directeur Appie Alferink in speelt. Zij maken Nederlandstalige poëzie op popmuziek en hadden 30 jaar geleden nog geen naam. Toen hen tijdens een regenachtig optreden voor de ingang van het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne om een bandnaam werd gevraagd, is ZIMIHC ontstaan.

De organisatie ZIMIHC is geboren uit een behoefte van amateurkunstenaars om plekken te hebben om te repeteren en op te treden. Tot op de dag van vandaag geeft ZIMIHC vorm aan die behoefte. Inmiddels met drie eigen theaters en met de organisatie van projecten. Amateurkunstenaars staan daarbij nog steeds centraal.

Onze visie

ZIMIHC is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij bieden iedereen die kunst maakt de kans om zich te ontwikkelen en zijn of haar talent tot bloei te laten komen. Dit vinden wij belangrijk, omdat kunst:

  • flexibiliteit in denkvermogen creëert en bijdraagt aan een tolerante en open samenleving, waar waardering voor de ander belangrijk is.
  • een positieve bijdrage levert aan het prettig samen wonen, leven en werken.
  • doorgedrongen is in alle geledingen van de samenleving. In wijken, op scholen of in bedrijven is er de behoefte om kunst te beleven en te maken. Dat kan als middel (ontwikkeling, teambuilding, ontspanning) en als doel (een kunstwerk of een optreden).

Vanuit onze drie locaties in de stad Utrecht bieden we het beste en meest gevarieerde podium aan amateurkunstenaars uit de stad en de regio. Professionele theaterzalen en technici bieden ruimte aan voorstellingen, optredens of voordrachten van kunstenaars. Ook zijn er verschillende ruimtes te huur voor optredens, repetities, exposities en vergaderingen.

Onze codes

Eerlijk en duurzaam ondernemen

Voor ZIMIHC is ‘fair’ vanzelfsprekend: voor relatie met de zakelijke markt, voor onze freelancers en ook voor heel veel andere zaken in onze organisatie.

Eerlijk oversteken

Werkt bij ZIMIHC als volgt: 10% van het zaalhuurbedrag dat de klant betaalt, besteedt ZIMIHC aan programme- ring. Zo generen we extra inkomsten en maken we meteen duidelijk dat we niet ‘zomaar’ een faciliteit verhuren. De komende jaren willen dit onderdeel nog meer inzetten als een extra stimulans voor bedrijven om van onze diensten gebruik te maken.

Eerlijk belonen en goed werkgeverschap

Betekent inkomen naar werk. Voor onze vaste medewerkers en zzp’ers hanteren we een loon wat past bij de onze sector. Uit benchmarking met onze zzp’ers weten we dat ZIMIHC het in Utrecht goed doet. Wel ervaren we een grote kloof met partners uit andere disciplines als Sport Utrecht en met de overheid als het gaat om honorering van zowel medewerkers als zzp’ers. Dat is soms ingewikkeld en geeft ons zorgen op de langere termijn in de steeds krappere arbeidsmarkt. ZIMIHC is niet aangesloten bij een CAO en heeft een eigen personeelshandboek en loongebouw. Dit omdat er geen bestaande CAO is die goed de lading van ons werk dekt. Een rondgang langs andere cultuurhuizen in Utrecht en

Nederland laat zien dat ZIMIHC daarin niet alleen staat. Om die reden hebben de organisaties die zijn aangesloten bij de Participatie Federatie besloten om de komende jaren inzet te plegen om een eigen CAO te ontwikkelen. Daarin zullen de functies en het werk voor zowel vaste medewerkers, zzp’ers, stagiaires als vrijwilligers nog beter tot hun recht komen. Vooruitlopend hierop vragen we de gemeente om extra middelen om deze CAO met de nieuwste richtlijnen te kunnen stroomlijnen voor heel ZIMIHC.

Voor betaling van de kunstenaars en muzikanten maken we een scherp onderscheid tussen amateurs en professionals. Amateurs, die niet leven van hun optredens, ontvangen eventueel een vergoeding voor gemaakte kosten of een vrijwilligersvergoeding. Professionals krijgen betaald volgens landelijke richtlijnen.

Eerlijk vermelden

ZIMIHC vindt het belangrijk dat altijd duidelijk is hoe rechten geregeld zijn. Of dat nu om muziek gaat via BumaStemra of via individuele contractafspraken bij fotografen.

Eerlijke voetafdruk

Ofwel duurzaam gebruikmaken van de aarde, komt op veel plekken in onze bedrijfsvoering terug. Van het gebruiken van gerecyclede materialen bij promotie tot het beperken van papier- en inktgebruik en dataopslag door het gericht opruimen van mails en bestanden en het gebruik van ChatGPT tot het aanbieden van een 100% vegetarische catering. In dit kader hebben we voor onze catering LEKKER ZIMIHC de afvalstromen onderzocht bij bijvoorbeeld Clique. Dit was niet haalbaar vanwege te kleinschalige afvalstromen. Wij gaan in 2025 verder met een onderzoek naar de mo- gelijkheden voor afvalstromen van onze grootte.

Culturele diversiteit en inclusie

Zijn bij ZIMIHC een vanzelfsprekendheid. Niet alleen bij programmering, publiek en partners, maar zeker ook bij personeel en het personeelsbeleid. Het wordt net zoals in de programmering bezien in alle breedte. Bij het naleven van de code speelt het beleid rondom vrijwilligers, stagiaires en zzp’ers een belangrijke rol. Daar vindt constante vernieuwing plaats en vanwege snellere opvolgingen en wisselingen kunnen we met name in die groep sturen op culturele diversiteit en inclusie. Juist hieruit komen de toekomstige vaste medewerkers en leiding van ZIMIHC voort. Momenteel voldoet de Raad van Toezicht niet aan onze eigen norm. Daarom zijn we momenteel bezig om hier een behoorlijke verandering in aan te brengen. Vanaf 2025 zal de RvT voldoen aan deze norm. In ons beleidsplan (online te lezen in Q3 2024) lees je welke doelen we hiermee willen behalen in de komende cultuurnotaperiode.

Voor het laatst bijgewerkt: april 2024.

Meer informatie over onze visie en toekomstplannen lees je in ons meest recente Ondernemingsplan 2021-2024 en vanaf Q3 2024 vind je hier ons meerjarenbeleidsplan 2025-28.

Onze ZIMIHC’ers

Naast onze fantastische vrijwilligers en zzp’ers, bestaat ons team uit vaste medewerkers. Bekijk de lijst van onze ZIMIHC’ers hier.

Verantwoording

Ieder jaar stellen we een jaarverslag op, waarmee we verantwoording afleggen over onze doelen. Vooruitkijken doen we per 4 jaar in onze ondernemingsplannen. Hieronder vind je de meeste recente verslagen:

Financiële verantwoording, jaarrekeningen en oudere ondernemingsplannen en jaarverslagen zijn op te vragen bij directeur Appie Alferink.

Lees hier het beloningsbeleid van bestuur, directie en personeel.

Podcast

ZIMIHC heeft een podcast. Luister onze podcast als je meer wilt weten over amateurkunst, de mensen achter de missie van ZIMIHC, of als je vakgenoten aan het woord wil horen. Klik hier voor een link naar de pagina waar je onze podcasts kunt beluisteren.

Vragen over ZIMIHC? Neem gerust eens contact met ons op!