Als vrijwilliger ben je niet automatisch verzekerd bij een ongeval of schade tijdens je werkzaamheden. Vraag dus na welke regels gelden bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

Ter geruststelling: bijna alle Nederlandse gemeentes hebben daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waarmee alle vrijwilligersorganisaties van de gemeente zijn verzekerd tegen de risico’s die een vrijwilliger loopt tijdens het werk. Per gemeente kan de verzekeringspolis anders zijn. We raden aan op de website van jouw gemeente na te gaan wat precies wordt gedekt. Als het verstandig lijkt kun je besluiten een aanvullende verzekering af te sluiten.

Een bedrijf wat gebruik wil maken van vrijwilligers moet formeel voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst. Dat betekent: voldoen aan de eisen rond betalingen en een ANBI status hebben, sportvereniging zijn of geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen.

De betaaleisen (gebaseerd op het jaar 2024) zijn: niet meer dan € 5,50 per uur en maximaal € 190,- per maand en niet meer dan € 2100,- per jaar.

Vrijwilligersverzekering van Gemeente Utrecht

Als dat op orde is, kan binnen gemeente Utrecht gebruik worden gemaakt van de vrijwilligersverzekering. Het is wel noodzakelijk om een overeenkomst met de vrijwilliger op te stellen. Die overeenkomst bewijst de relatie tussen het bedrijf en de vrijwilliger en is voldoende om gebruik te kunnen maken van de vrijwilligersverzekering.
Let op! Een ID mag je niet bewaren, sinds de nieuwe regels voor de privacy, vastgelegd in de AVG.

Elke organisatie die vrijwilligers inzet en voldoet aan deze regels valt onder de verzekering van de gemeente Utrecht.