Subsidie kun je aanvragen bij een fonds en soms ook bij een overheid zoals gemeente of provincie. Elke instantie heeft zijn eigen regels, voorwaarden, termijnen en formulieren. Kijk dus goed welke instantie past bij je plan.

Om je op weg te helpen noemen we enkele fondsen die mogelijk iets voor je kunnen betekenen:
VSBFonds steunt sociale en culturele projecten. Dit fonds werkt met verschillende partners samen. Zij bieden een online-cursus aan voor fondswerving en hebben verschillende video’s met handige tips op hun website geplaatst.
Cultuurfonds in de provincie Utrecht (voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds) steunt culturele initiatieven voor en door inwoners van Houten en Stichtse Vecht. Daarnaast steunt het fonds projecten die de cultuurdeelname stimuleren van deze regio’s. Voor deze gemeenten bestaat geen subsidie voor kunst en cultuur vanuit de gemeente.
KF Heinfonds ondersteunt in de stad en provincie Utrecht projecten met een cultureel en/of maatschappelijk doel. Heel fijn: KF Heinfonds heeft ook een wekelijks spreekuur, altijd  goed om even langs te gaan voor je een aanvraag doet.
Rabobank Stimuleringsfonds stimuleert projecten met een maatschappelijk of economisch doel. Dit doen ze onder meer door kennis, faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren. Je kunt ze benaderen met allerlei vragen rondom je project, ook als je bijvoorbeeld hulp zoekt bij het schrijven van een plan.

Binnen gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht heeft een eigen regeling voor de amateurkunst de Basissubsidie Amateurkunst Gemeente Utrecht. Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht).
Of verdiep je in de regeling eenmalige cultuursubsidies voor projecten van de gemeente Utrecht. Je kunt hier maandelijks een aanvraag doen voor subsidies tot €4000,- en drie keer per jaar voor grotere bedragen.

Landelijk
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het OCW ondersteunt ondernemerschap in de culturele sector. Dat gebeurt op verschillende manieren. Een van deze manieren is via het Wijzer Werven traject. Wijzer Werven biedt begeleidingsprogramma’s aan voor het versterken van cultureel ondernemerschap en verbreed de financieringsmix bij makers en culturele organisaties.

Waar moet je op letten?
Verdiep je altijd in de richtlijnen van een fonds waar je wilt aanvragen. Wat vinden zijn belangrijk? Publieksbereik, educatie, artistieke ontwikkeling, samenwerking met anderen? Zorg dat je op deze dingen ingaat. Benoem op welke manier of waarom jouw activiteit bijdraagt aan de doelen van het fonds waar je een aanvraag doet. Geef aan waarom het fonds jouw plan moet ondersteunen.

TIP
Je kunt een fonds altijd bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Zo kom je er vaak beter achter waarom je plan wel of niet zou passen. Vaak wil een fonds ook best een conceptaanvraag van je lezen. Een mooie gelegenheid om je aanvraag zo specifiek mogelijk te maken.