Een aanvraag voor een subsidie bestaat standaard uit:

De meeste fondsen willen achteraf een financiële verantwoording en inhoudelijke evaluatie van je project ontvangen. Bewaar je bonnen goed, maak er een kopie van en bewaar deze in je administratie en zorg dat betaalbewijzen op naam van je organisatie staan.