Een ANBI status is de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is vaak van belang als je subsidie wilt aanvragen. En het is nodig als je donaties wilt ontvangen die door de gever van de belasting kunnen worden afgetrokken.