Subsidie kun je vragen voor kosten die je maakt voor een specifiek plan of project. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de huur van een speciale ruimte, honoraria voor regisseur, docent of technicus, voor productiekosten zoals een decor, een geluids- of lichtinstallatie, kostuums of voor communicatiekosten zoals een vormgever of drukken van flyers.

Subsidies kunnen je enorm helpen bij het verwezenlijken van een project. Crowdfunding is daar een vorm van, maar wist je dat verschillende banken ook erg graag willen helpen? Met een geldelijke subsidie bijvoorbeeld, of met hun kennis en netwerk. Je kunt hen vragen om met je mee te denken of om je op weg te helpen bij het schrijven van een subsidievoorstel.

Voor je je vol enthousiasme stort op een subsidieplan, weet dit: een amateur of amateurgroep (theater, band, dans, beeldende kunst, schrijven etc.) kan subsidie aanvragen als ze georganiseerd is als een stichting of vereniging. Alleen dan is er sprake van een rechtsgeldige organisatie. Een individuele amateur kan dus geen subsidie aanvragen, alleen als hij of zij een eigen stichting heeft.

Meer hierover lees je in:
Hoe vraag ik subsidie aan 
Waar vraag ik subsidie aan
Crowdfunding
ANBI
Stichting of vereniging oprichten
Liquiditeit