De wet zegt iets over wanneer je anderen vrijelijk mag vastleggen met een camera; het portretrecht. Deze wet is bedoeld is om in enige mate jouw en andermans privacy te beschermen.

Hierin staat in het kort samengevat:
Iedereen die zich in een openbare ruimte of op de openbare weg (een ruimte of weg die voor iedereen toegankelijk is) bevindt, mag in principe gefilmd worden.
Maar, er zijn wel grenzen; als een persoon veel nadeel ondervindt of gaat ondervinden van een vlog (of uitzending), dan kan diegene bezwaar maken tegen de publicatie van de vlog. Je kunt dit voorkomen door iemand die bijvoorbeeld als voorbijganger op de achtergrond zichtbaar is, wazig of onzichtbaar te maken (blurren).

Let ook op je eigen privacy. Wat eenmaal op internet rond gaat, komt er nagenoeg niet meer af. Denk goed na over wat je van jezelf (en dat van anderen) laat zien –probeer je voor te stellen of je hier, over bijvoorbeeld 10 jaar, last mee of last van kan krijgen–, en toon je persoonlijke documenten niet duidelijk en volledig in beeld; je rijbewijs bijvoorbeeld, als je net bent geslaagd en dit trots wilt delen.