IBVA is het auteursrechtenbureau voor toneeluitgevers en -schrijvers. Bij dit bureau kun je een opvoeringsvergunning aanvragen als je een toneeltekst wilt gebruiken. Om de auteurs te beschermen, onderzoekt IBVA actief of er niet-aangemelde voorstellingen zijn.

Nederland heeft weinig musicals, de meeste Amerikaanse en Britse musicals zijn ondergebracht bij ALMO in Antwerpen. Je kunt het beste daar informeren wat de kosten zijn en de voorwaarden. Hou er rekening mee dat de kosten voor musicals hoger zijn die dan voor theaterteksten, omdat je ook de componist rechten moet betalen.