Vertel hoe de stichting of vereniging is georganiseerd. Hoe zit de structuur van je organisatie in elkaar? Wie zijn inhoudelijk en organisatorisch betrokken en wie vormen het bestuur? Wat zijn de doelen van jouw organisatie?

Fasering
Leg uit hoe je het project organisatorisch vorm gaat geven. Waar en wanneer vindt het project plaats? Hoe vaak en waar kan het publiek jouw project zien? Zijn er repetities, atelierdagen of opnamedagen gepland? Van welke faciliteiten maak je gebruik? Geef aan in welke fasen jouw project gerealiseerd wordt.

Samenwerkingspartners
Werk je voor de realisering van het project samen met andere stichtingen en verenigingen? Of met scholen, gemeenten, buurthuizen enzovoort? Beschrijf dan wat de taakverdeling is en hoe er wordt samengewerkt.

Medewerkers
Beschrijf welke mensen het project gaan uitvoeren en wat hun achtergrond, motivatie, ervaring en opleiding is. Naast artistiek betrokkenen noem je ook de medewerkers die zich bemoeien met productie, publiciteit, techniek en andere organisatorische zaken.

Werk je met vrijwilligers of stagiairen, lees daar hier meer over.