Wat wil je precies bereiken? Voor jezelf maar ook bij het publiek? Op welke manier draagt het project bij aan je eigen ontwikkeling als kunstenaar (of als organisatie).

Probeer waar dat kan je doelen meetbaar te maken. Bijvoorbeeld hoeveel publiek wil je bereiken, hoe vaak wordt de voorstelling gespeeld, hoe vaak wordt er in de krant over je project geschreven.

Doelgroep
Voor wie maak je het project? Hoe preciezer je bent, hoe duidelijker het is. Gaat het om studenten, ouderen, jongeren, bedrijven, buurtbewoners? Je kunt ook iets zeggen over opleidingsniveau, culturele achtergrond, geslacht of beroep.

Resultaat
Na afloop van je project moet je kunnen laten zien of je doelen gehaald zijn. Geef dus aan hoe je je doelen gaat meten. Verzamel bijvoorbeeld de stukjes in de krant, tel je bezoekers (via kaartverkoop of anders?) of houd een enquête.