Sommige problemen en uitdagingen kun je als individuele club niet in je eentje oplossen, omdat ze buiten je invloedssfeer liggen of te groot lijken. Neem bijvoorbeeld het gebrek aan goede locaties voor repetities, workshops, lessen, optredens en/of exposities.
Rond dit soort thema’s is samenwerken essentieel. Door de krachten te bundelen en zichtbaar te maken wat het belang is van bijvoorbeeld goede locaties, kun je veranderingen teweeg brengen.

Kennis
Kennisdocument lobby: samen sterk, toegang tot geschikte locaties
Verslag van een workshop voorjaar 2023 met praktische tips en verwijzing naar handige hulpbronnen. Hoe werkt een gemeente? Hoe zet je een gezamenlijke lobby op? Met succesvolle voorbeelden.

Inspiratie
Presentatie van Mara van Waveren van de Stichting Lobby Lokaal.