Een draaiboek is de planning van je productie en beschrijft schematisch wie wat wanneer en waar moet doen. In een draaiboek beschrijf je de contactpersonen en waar zij verantwoordelijk voor zijn. Heb je te maken met leveranciers? Dan neem je deze hier ook in op.

Splits je planning in twee delen: het organisatorisch draaiboek en het technisch draaiboek. De grootte van je productie bepaalt hoe uitgebreid je de informatie moet beschrijven en wie je op de hoogte brengt van je wensen en plannen.

1. Organisatorisch draaiboek
In het organisatorische deel van het draaiboek benoem je in ieder geval:
– Tijd van ontvangst / aankomst
– Wat doe je vanaf binnenkomst (bijv. opbouwen/ voorbereiden/ volledige doorloop of korte doorloop)
– Pauzemomenten
– Aanvang en duur line check en soundcheck (bij instrumenten)
– Aanvang voorstelling
– Aanvang en duur pauze
– Eindtijd voorstelling
– Contactpersonen, waar je deze kunt bereiken en waar zij verantwoordelijk voor zijn

2. Technisch draaiboek
In een technisch draaiboek neem je alles op wat van belang is voor de uitvoering van je productie. De technicus van het evenement werkt met de informatie die je hierin noemt. Bij onduidelijkheden of vragen over de technische mogelijkheden is de technicus de persoon om dingen mee af te stemmen.

Je verwerkt in het technisch draaiboek:
– Wat je wilt op gebied van belichting en geluid
– Maak je gebruik van een hazer, beamer, microfoons, enzovoorts?
– Waar moeten deze electronica staan
– Plaatsbepaling instrumenten of dekoor
– Indien nodig: wanneer is tijd gepland voor het in orde maken van de bedrading van de electronica (line check)
– Wanneer is de soundcheck gepland
– Contactpersoon van de techniek
– Cue’s voor de technicus