Hieronder tips hoe je om kunt gaan met contracten. Vuistregel is om altijd in gesprek te gaan met de andere partij – iedereen zit in een uitzonderlijke situatie nu, een open gesprek is altijd de beste (en eerste) weg.

Omgaan met gemaakt contracten en afspraken – contributie leden

  • Contributie geeft alleen recht op een lidmaatschap en niet op activiteiten (repetities, concerten). In principe blijven leden dus contributie betalen. Afspraken op maat met leden hierover zijn altijd mogelijk, ook buiten de coronacrisis.

Omgaan met gemaakte contracten en afspraken – dirigenten/regisseurs

  • Ga in gesprek met je dirigent/regisseur over de situatie.
  • Betaal zoveel mogelijk door en maak hier goede afspraken over met je dirigent/regisseur.
  • BTW blijft gehandhaafd op facturen, het is aan dirigenten/regisseurs om dit wel/niet anders te doen.

Meer weten?

De KNMO heeft een aantal juridische zaken op een rijtje gezet voor de blaasmuziekorkesten. Veel hiervan is ook bruikbaar voor andere kunstdisciplines.

De Kunstenbond heeft de informatie over de TOZO, ondersteuning voor zzp-ers in de culturele sector op een rijtje gezet.