Er zijn basisprotocollen voor repetities, lessen en optredens gemaakt door de Cultuur Connectie. Organisaties zoals Koornetwerk Nederland, KNMO en Dansondernemers passen deze aan voor een specifieke kunstdiscipline.

Wat is er al?

 • Hier vind je een overzicht van de status van protocollen en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. 
 • Protocol kunstlessen en samenspel vind je hier.
 • Protocol richtlijnen koren vind je hier.
 • Het protocol voor de dans vind je hier. Buiten dansen kan volgens het protocol van de sportsector.
 • Protocol voor blaasmuziek wordt aan gewerkt, het laatste nieuws vind je hier.
 • Protocol gebouwen muziekscholen en kunstencentra vind je hier.
 • Concept voor het protocol van de theaters en concertzalen lees je hier.
 • Protocol voor bioscopen en filmtheaters vind je hier.
 • Het basis protocol voor de buurthuizen wat zij zelf, ieder voor zich verder uitwerken vind je hier.
 • Protocol onderwijs basisscholen 22 april 2020, ook handig als je als vereniging op school les geeft lees je hier.
 • De sportsector heeft een protocol voor jeugd tot 18 jaar. Hier verwijst de rijksoverheid ook naar voor culturele activiteiten voor jongeren tot 18 jaar.

Hoe werkt het?

 1. De organisatie waarvan je een ruimte huurt voor les of repetitie maakt een eigen protocol voor bijvoorbeeld catering, toiletgebruik, parkeren etc. Dat kan zijn  buurthuis, een kunstencentrum of school.
 2. Jij maakt als docent voor je leerlingen, of als vereniging voor je leden een protocol: hoe ziet de repetitie er uit, wat kan wel en niet met delen van instrumenten, bladmuziek etcetera.
 3. Overleg als docent of vereniging met de locatie waar je huurt. Zorg dat beide protocollen op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: je wilt een pauze waarin je leden van de bar gebruik kunnen maken. Kan dat, en wat zijn dan de regels?
 4. Als er overeenstemming is, communiceert de docent of vereniging de regels ruim voor de start van de les of repetitie aan leerlingen of leden.

Let op: het protocol van de locatie waar je huurt is leidend.