Er zijn heel beperkt mogelijkheden voor amateurkunstverenigingen om financiële compensatie te krijgen. Wel zijn er kansen voor speciale corona-initiatieven!

Compensatie

  • Eenmalige tegemoetkoming verenigingen via KNMO, alleen interessant voor verenigingen met een eigen gebouw, Eenmalige tegemoetkoming verenigingen
  • Nog tot 3 mei 2020 kun je hier aanvraag indienen bij Rabobank, tot max 2500,-, lees goed de voorwaarden
  • Buma/Stemra komt muziekverenigingen die aangesloten zijn bij (bonden van) de KNMO tegemoet in de afdracht die zij doen aan KNMO voor BUMA/Stemra. Hoe precies, dat wordt bekend gemaakt als duidelijk is hoe lang de corona maatregelen nog van kracht blijven.
  • Vanuit Rijksoverheid is weliswaar 300 miljoen beschikbaar, dit geld is vooral voor instellingen die al geld krijgen van de Rijksoverheid.

Subsidie Corona initiatieven

  • In Utrecht kun je via een speciaal snel-loket van het KFHeinfonds maximaal 5000,- ontvangen voor een corono-initiatief. Lees er hier meer over en zie meteen welke andere fondsen ook zo’n regeling hebben.
  • De gemeente Utrecht blijft haar reguliere subsidie regelingen voor cultuur handhaven. Bekijk hier hoe het werkt.