Er zijn heel beperkt mogelijkheden voor amateurkunstverenigingen om financiële compensatie te krijgen. Wel zijn er kansen voor speciale corona-initiatieven!

Subsidie van de gemeente Utrecht?

  • Ontvang je al subsidie van de gemeente Utrecht voor je amateurkunstvereniging of stichting? Kom je in de problemen of heb je vragen? Neem dan altijd contact op met de gemeente – zij denken graag met je mee om een goede oplossing te vinden.

Compensatie

  • Eenmalige tegemoetkoming verenigingen via KNMO, alleen interessant voor verenigingen met een eigen gebouw, Eenmalige tegemoetkoming verenigingen
  • Nog tot 3 mei 2020 kun je hier aanvraag indienen bij Rabobank, tot max 2500,-, lees goed de voorwaarden
  • Buma/Stemra komt muziekverenigingen die aangesloten zijn bij (bonden van) de KNMO tegemoet in de afdracht die zij doen aan KNMO voor BUMA/Stemra. Hoe precies, dat wordt bekend gemaakt als duidelijk is hoe lang de corona maatregelen nog van kracht blijven.
  • Vanuit Rijksoverheid is weliswaar 300 miljoen beschikbaar, dit geld is vooral voor instellingen die al geld krijgen van de Rijksoverheid.

Subsidie Corona initiatieven

  • In Utrecht kun je via een speciaal snel-loket van het KFHeinfonds maximaal 5000,- ontvangen voor een corono-initiatief. Lees er hier meer over en zie meteen welke andere fondsen ook zo’n regeling hebben.
  • De gemeente Utrecht blijft haar reguliere subsidie regelingen voor cultuur handhaven. Bekijk hier hoe het werkt.

Verder lezen en luisteren

  • Vanuit de Rabobank komen er in deze video tips voor sport- en cultuurverenigingen voorbij die nuttig kunnen zijn voor het op orde krijgen van financien of het contact houden met sponsors. Vanaf minuut 8 wordt het interessant.