Als bestuur van een vereniging of stichting moet je zorgen  voor een veilige omgeving. Dat gaat niet alleen over technische dingen, maar juist ook over sociale veiligheid: hoe zorg je dat iedereen zich veilig voelt om zich te uiten en zichzelf te zijn.

Belangrijke aandachtspunten in de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag:

  • Stel een gedragscode op. Een voorbeeld staat op de website van LKCA
  • Denk na over een meldprotocol en neem dat op in de gedragscode.
  • maak het onderwerp bespreekbaar: zet het op de agenda. Wat vinden we grensoverschrijdend en wat doen we om het te voorkomen?
  • Stel één of meerdere vertrouwenscontactpersonen aan waar mensen bij terecht kunnen voor een melding. Mores meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele sector kan bij vraagstukken adviseren.
  • Aannamebeleid: VOG is gratis aan te vragen voor vrijwilligers in de culturele sector.

Voorbeelden van verenigingen in Utrecht en hun oplossing:
Studentenkoren kunnen soms  via de Universiteit gebruik maken van vertrouwenspersonen.
Een orkest
heeft twee leden van buiten het bestuur aangewezen als vertrouwenscontactpersonen.
Een toneelvereniging heeft een bestuur wat dingen oppakt en oplost.

LKCA – Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst
LKCA heeft artikelen gepubliceerd over de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag en hoe een amateurkunstvereniging hiermee om kan gaan:
https://www.lkca.nl/artikel/tips-kennis-grensoverschrijdend-gedrag-amateurkunst/
https://www.lkca.nl/artikel/voorkom-grensoverschrijdend-gedrag/