Het Woerdens Kamerkoor (21 leden) o.l.v. Willem Blonk zingt zowel geestelijke als wereldlijke muziek uit alle stijlperio

Het Woerdens Kamerkoor streeft ernaar minimaal twee keer per jaar een concert te verzorgen. Ieder jaar wordt in Woerden een uitvoering gegeven met à cappella werken of werken met begeleiding door piano of klein ensemble, die indien mogelijk ook elders worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt ook medewerking verleend aan culturele evenementen of kerkdiensten.

Om het jaar wordt een groot werk gepland met medewerking van professionele solisten en orkest, zoals in het verleden de Johannes Passion en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, het Requiem van W.A. Mozart en de Messiah van G.F. Händel.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend één of meerdere repetitieavonden bezoeken. Wij repeteren op maandagavond in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden.