We kunnen nog enkele nieuwe leden gebruiken!

  • Sophie’s Voice is een wereldmuziekkoor uit Utrecht met ongeveer 22 leden. We zingen liedjes van over de hele wereld. De dirigent maakt vaak zelf arrangementen voor ons koor. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding van enkele koorleden of muzikanten. Om de 2 jaar gaan we aan de slag met een project.  Op dit moment (voorjaar 2020) werken we aan een project: ‘On children’, dat we in het najaar zullen uitvoeren. Dit zijn liederen over de babytijd tot en met volwassen worden. Sophies Voice is in 1997 opgericht door Ines Leijen en staat sinds 2010 onder leiding van dirigent Pim Brackenhoff. Zie onze site www.sophiesvoice.nl voor meer informatie.