Upact doet duurzame vrede!

“Hoe kun je anno 2010 Nederlanders interesseren voor de situatie in bijvoorbeeld, de Filipijnen? Nieuwe tijden vragen om nieuwe middelen.”

Upact zet zich in voor duurzame vrede. Wij willen Nederlandse burgers, met name jongeren, bewust maken van de oorzaken en gevolgen van conflicten en hen inspireren om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Door middel van innovatieve bewustwordingstools en projecten betrekken wij jongeren op een unieke manier bij conflicten die normaal een ‘ver-van-hun-bed’ zijn. Wij willen hen in beweging brengen om een bijdrage aan een eerlijkere wereld te leveren.