Webbeheerder Pica Bella

Pica Bella: Utrechts vrouwenkoor in oprichting

Met ons nieuwe koor (op dit moment ongeveer een dozijn vrouwen) hopen we te groeien tot ongeveer 24 leden, met een evenwichtige verdeling tussen sopranen, mezzo’s en alten. De meeste koorleden kennen elkaar én de dirigente van jarenlang en met veel genoegen! samen zingen in een groter koor.

Repertoire

Omdat we nog in oprichting zijn, zullen we over het repertoire nog verder onderling overleggen. We gaan uit van de volgende hoofdlijnen:
We willen ons vooral gaan richten op klassieker repertoire, met ook langere stukken waar we projectmatig aan werken. Daarnaast zal er ruimte zijn voor een lichtere noot, al is het maar omdat we ook daaraan zangplezier ontlenen én omdat we dan een gemengd luisterplezier kunnen bieden bij optredens.

We willen veel aandacht besteden aan het realiseren van een mooie koorklank… Onze vrouwenstemmen moeten zich nog mengen!
Noten kunnen lezen en zang-ervaring zijn een pre, maar geen vereiste. Belangrijker zijn het meebrengen van zangplezier en van muzikale leerbaarheid. Wat we wel verwachten van de koorleden is de bereidheid om ook thuis te oefenen en om aanwezig te zijn bij de wekelijkse repetities. Voor het thuis oefenen zullen ingezongen partijen beschikbaar zijn.

Wees welkom om mee te doen! We maken graag over en weer kennis. Als het lijkt te bevallen, zal onze dirigente je een stemtest afnemen.

We zingen wekelijks op woensdagavond (20.00 tot 22.00 uur)
Locatie ZIMHIC, Bouwstraat 55 te Utrecht.

Je kunt je interesse en vragen melden via ons emailadres: picabellautrecht@gmail.com.