Nieuw a capella kwartet zoekt nog een TENOR m/v.

We zingen diverse soorten lichte muziek zoals:
close harmony, barbershop, doo-wop en jazz.
Er zijn al een twintigtal meerstemmige arrangementen beschikbaar, met bladmuziek en oefenbestanden.

De oefenavonden zijn in of nabij de stad Utrecht.

Van de leden van het kwartet wordt minimaal verwacht:
– enige zangervaring
– redelijk noten kunnen lezen
– zelfstandig noten en tekst kunnen studeren
– en vooral: plezier in zingen!