Zilt is een gemengd a-capellakoor in Utrecht met ongeveer twintig koorleden, meest vijftigers en zestigers. De koorervaring van de leden varieert van dertig jaar tot vrij recent. We repeteren op donderdag van 20.00 – 22.15 uur in de Bouwstraat in Utrecht.

Het  instuderen en oefenen van het repertoire blijft voor het merendeel van ons grotendeels beperkt tot deze donderdagavonden. We werken dan graag geconcentreerd, in een ontspannen sfeer.

Ons repertoire is divers. We zingen liederen uit allerlei landen, tijden en sferen. Kort, lang, vrolijk, droevig of met humor. Makkelijk en moeilijker.

Een paar keer per jaar treden we op. We brengen dan graag een afwisselend programma dat boeit en raakt, met aandacht voor de podiumpresentatie. Soms maken we een combinatie met een ander gezelschap of is ons optreden onderdeel van een groter koren- of cultureel evenement.

Voor onze wensen en meer informatie zie de oproep op onze website

Belangstelling?

Dan ontvangen we graag uiterlijk 16 april je reactie op vandermeerandrea@gmail.com.

Voor vragen kan je contact opnemen met Andrea van der Meer, per mail of telefoon 06-46294449.

Voor meer informatie over Zilt: zie http://www.ziltzingt.nl/

Voor de salariëring volgen we het Tarievenadvies van Koornetwerk Nederland