Heeft u affiniteit met theater? En vind u het leuk een vereniging te vertegenwoordigen en ondersteunen? Dan is de rol van voorzitter binnen onze vereniging wellicht iets voor u!

Jan van Beers is een Utrechtse Rederijkerskamer met een rijke historie. Opgericht in 1891 met als zinspreuk “Steeds Beter”. Ruim 150 jaar later houden we ons vooral bezig met theater. Ieder jaar werkt een enthousiaste groep leden en spelers samen aan een grote najaarsvoorstelling en doen we met kleinere voorstellingen mee aan (eenakter)festivals. Lees meer op onze website www.janvanbeers.nl.

Geïnteresseerd? Onder het oproepje vindt u de volledige functie- en taakomschrijving.

Kennis maken, vragen of tips? Neem contact op met onze secretaris Joop de Groot via info@janvanbeers.nl of 030-6032866.

 

Functie en taakomschrijving voor de voorzitter van  “Jan van Beers”

De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar buiten en naar binnen. Hij of zij is eerder de spin in het web dan de baas van de organisatie.

Functie-eisen:

  •          Affiniteit met culturele activiteiten, met name toneel, taal en poëzie
  •          Creativiteit bij de ontwikkeling van ideeën

Taken:

·     Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en naar buiten

·         Leiden van bestuursvergaderingen, 5 à 6 avonden per jaar. Voorbereiding ca 30 minuten, vergaderen ca 2 uur

·         Leiden van de algemene ledenvergadering, 1 avond per jaar. Voorbereiding ca 30 minuten, vergaderen ca 3 uur

·         Aanwezig zijn bij de najaarsvoorstellingen van de vereniging (2 avonden) en bij de generale repetitie (1 avond)

·         Uitspreken van een dankwoord na afloop van de najaarsvoorstellingen

·         Aanwezig gewenst indien in het voorjaar een voorstelling (eenakter) wordt opgevoerd

·         Aanwezig gewenst bij de sociale evenementen van de vereniging, 1 à 2 maal per jaar op een zaterdag- of zondagmiddag

·         Leiden van het bestuur

o   Initiatieven nemen

o   Delegeren en coördineren van bestuurswerkzaamheden

o   Het doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden

o   Stimuleren en steunen van de andere bestuursleden

·         Ontwikkelen van ideeën om de promotie van de vereniging te verbeteren.

·         Zorg voor navolging en opvolging van de statuten

·         Zorg voor navolging van de besluiten van het bestuur

·         Zorg om door bemiddeling verschillen van mening op te lossen