Voor ons shantykoor Windstilte kunnen we nog een paar accordeonisten gebruiken. Wie voelen zich geroepen?