Literairwerk.nl

Literairwerk.nl is een schrijverscommunity met een online platform waar schrijvers, kritische lezers en redacteuren elkaar ontmoeten. De stichting gelooft dat redactionele feedback het beste in schrijvers naar boven haalt. Om het schrijverstalent te stimuleren organiseert de stichting schrijfwedstrijden, workshops en symposia. Het beste werk wordt uitgebracht in e-tijdschriften, e-books, digitale specials en gebonden boeken.