Utrechts koor 'de Steegzangers'

Het Utrechtse koor de Steegzangers bestaat uit negentig zingende mannen en vrouwen.

Kenmerkend voor de Steegzangers is het enthousiasme waarmee er vierstemmig wordt gezongen. De Steegzangers zingen Nederlandstalige  levensliederen: Gouwe ouwe maar ook hedendaagse muziek.

Elke dinsdagavond repeteren wij in buurthuis de Sjuut, Moutstraat 2 (7 steegjes), binnenstad Utrecht, van 19:30-21:30. Daarna borrelen we meestal na in cafe de Morgenster.

De Steegzangers streven naar verjonging van het koor. Jonge mensen, maar ook mannen (bassen en tenoren) worden uitgenodigd om zich aan te melden!