”Sjofar” is een enthousiaste groep mensen, met diverse kerkelijke achtergronden. Het koor brengt een eigentijds en afwisselend christelijk repertoire van verschillende muziekstijlen, zowel Nederlands- als Engelstalig. Veelal muziek met enige gospelinvloed, maar ook rustige en ingetogen liederen.

De sjofar is een (rams)hoorn, verwijzend naar de hoorn van de ram die geofferd werd door Abraham in plaats van zijn zoon Izaak. De sjofar werd gebruikt tijdens de Joodse eredienst en wordt ook vaak vertaald als ”bazuin”. Het gebruik van de sjofar ging vaak gepaard met muziek en het prijzen van God. Ook werd deze gebruikt in de strijd.