koorproject

Ines Leijen heeft ruime ervaring in het omgaan met allerlei groepen, die vaak bestaan uit mensen met uiteenlopende muzikale achtergronden. Na haar conservatoriumstudie is zij zowel in de ‘klassieke’ als in de ‘lichte’ muziek actief. Zij is dirigente van o.a. een balkanorkest, een wereldmuziekkoor, een reiskoor, een vrouwenkoor en een Nederlandstalig popkoor. Als muzikant speelt zij salsa, jazz en ‘gipsy’. Ook geeft zij cursussen en workshops o.a. voor Buitenkunst en Stichting Volksmuziek Nederland. Zelf organiseert zij ook vocale weekends, zang- wandelweken in Slovenië. Haar workshops zijn doelgericht: de groep kan aan het eind een stuk muziek of een lied uitvoeren. De activering, het plezier en de onderlinge samenwerking zijn aspecten van het instuderen.