Mijn schilderijen kenmerken zich door een kleurrijke figuratieve vrije schilderstijl.

Doeken vol met figuranten, dieren, plant vormen, objecten. Brutale kleuren, alles voor en naast elkaar geschilderd zodat het past en een eigen verhaal vertelt.
Vage ideeën, scenes of settings zijn vertrekpunt die in meerdere schilderlagen leiden tot een complexe en schijnbaar ongeordende voorstelling. Ik voeg steeds figuren, dikke verfvlekken en ook fijnere details toe. Veel hiervan verdwijnt weer, omdat het toch niet past. Zoals in ‘Banquet’, waar veel verschillende figuren de revue zijn gepasseerd.
Ik kijk vaak vanuit mijn ooghoek naar het doek en neem impulsieve beslissingen. De enige manier is de verf, het oog en de hand te volgen om betovering en een samenhang te ontdekken. Langzaam komt het beeld naar de voorgrond.
Voorbeelden die ik uit films, theater, en herinneringen uit boeken haal, verwerk ik op een associatieve manier. Het werk lijkt een eigen wereld uit een onbepaalde tijd in het verleden. Je ziet bijna geen moderne verschijningsvormen, eerder een soort speelse historiestukken.
www.inekedamen.nl