Fulco's Regionaal Mannenkoor

Fulco’s Regionaal Mannenkoor!

De beste typering voor dit koor is: Enthousiast, gevarieerd, zorg voor kwaliteit, sfeervol, uitdagend en grensverleggend.
Kwalificaties die passen bij de uitstraling van de persoon aan wie het koor zijn naam ontleent. Fulco de Minstreel zorgde volgens de legendes in het stroomgebied van de Hollandsche IJssel met zijn mandoline voor muzikale bijdragen aan feesten, herdenkingen en samenkomsten.
Fulco’s Regionaal Mannenkoor wenst haar naamgever te eren met vierstemmige mannenkoorzang in vele situaties uitvoerbaar met zowel profane als geestelijke muziekstijlen uitgevoerd in de regio van IJsselstein en ver daar buiten. Het koor is continu in ontwikkeling en gaat nieuwe uitdagingen aan in de vorm van samenwerking met regionale orkesten voor het geven van in de tijdgeest gestyleerde concerten van bekende componisten. Zowel uit de klassieke als ook uit de musical wereld.

Elke donderdag is er een  repetietieavond in het Fulco Theater aan de Overtoom in IJsselstein van 20.00 tot 22.15 uur. Deze repetitie is openbaar en kan door  iedereen met belangstelling voor koormuziek worden bezocht. Natuurlijk zijn wij opzoek naar nieuwe en ook jonge koorleden vanaf 30 jaar en ouder. Wij repeteren onder de bezielende leiding van Michel de Valk, middels een via de beamer geprojecteerde muziek achter de dirigent, zodat een snelle en vakkundige instudeermethode ontstaat. De muzikale begeleiding is middels onze vaste pianiste Marjan Fey. Beiden zijn afgestudeerd aan het conversatorium op hun vakrichtingen koor, orkest directie, piano en kerkorgel. Kortom een fijne professionele omgeving om de koorzang te beoefenen. Alle te repeteren muziek wordt op stempartij via youtube ter beschikking gesteld zodat er thuis met muzikale ondersteuning kan worden geoefend voor het beste resultaat.

Belangstellenden die bij een goed professioneel georganiseerd en ook gezellig mannenkoor willen gaan zingen, de nazit in het theater cafe is altijd sfeervol en kamaraadschappelijk,  nodigen wij van harte uit eens een repetitie mee te maken.

Van harte tot ziens !!