Internationale vereniging met als doel internationale projecten te organiseren of faciliteren voor jongeren in Europa met als onderwerp theater in de breedste zin van het woord.