• player laden...

Schrijver van verhalen en novellen

Ik houd me vooral bezig met het schrijven van verhalen. Qua genre zijn deze wellicht het best te kenschetsen als enigszins magisch-realistisch en pychologisch.

Tot nu toe zijn er twee korte verhalen van mij gepubliceerd in de bundel Schrijvers van De Werkschuit (2004) en drie op internet bij Hernehim Cultuurpagina’s (http://www.hernehim.nl/proza-podium.htm). Verder zijn er verhalen van mij geplaatst in Opspraak Magazine, Azra Magazine en Schreef. Helaas bestaan de twee eerstgenoemde tijdschriften inmiddels niet meer.

Eind mei 2009 is mijn verhalenbundel Late lente verschenen bij uitgeverij Free Musketeers.

Late lente bevat een vijftal verhalen over mensen die zich op een keerpunt in hun leven blijken te bevinden. Ieder reageert op zijn eigen wijze op schijnbaar toevallige omstandigheden. Soms lijken gebeurtenissen niet goed te rijmen met het alledaagse „gezond verstand”, maar toch krijgen ze een plaats in het leven van de hoofdpersonen. De vraag wordt opgeroepen of de zichtbare dagelijkse realiteit de enige en gehele werkelijkheid vormt. Is alles toeval, of bestaat er zoiets als „lot” of „bestemming”?

In 2013 kwam mijn eerste roman uit: Achterhaald verleden. Achterhaald verleden is een roman met een magisch-realistische inslag, waarin vragen gesteld worden als: Is het toeval dat dingen lopen zoals ze lopen? Kunnen mensen voor elkaar bestemd zijn? Daarnaast bevat hij elementen van een thriller.

In 2017 verscheen de verhalenbundel Een jonge vrouw uit Vierhouten. In deze bundel zijn ook de verhalen uit Late lente opgenomen.

In november 2020 is mijn nieuwe roman verschenen: Doedelzakspel. Ook deze roman heeft een magisch-realistische kleur. Een onverwachte brief van een advocaat zet een reeks gebeurtenissen in gang, die het leven van de 29-jarige historica Anne-Thérèse ingrijpend zullen veranderen.
Zij ontdekt van wie zij echt afstamt, en krijgt de mogelijkheid een al een halve eeuw voortwoekerend geschil tussen twee families op te lossen. Zij verwerft een diep inzicht in zichzelf en de aard van de kosmos. Zie het aankondigingsfilmpje op YouTube en de informatie op mijn webpagina’s.

Op 13 oktober 2015 werd in het kader van de Week van het Nederlands het eerste exemplaar van het boek Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels aangeboden aan Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Dit boek is samengesteld door Frens Bakker, Paul Uljé en mij. Deze woordenlijst vormt een pleidooi om zorgvuldiger met onze taal om te gaan, m.n. waar het het onnodige en weinig creatieve gebruik van Engelse woorden en uitdrukkingen betreft. Tegelijk met de uitgave van het boek is een Vindpunt op internet geopend, waarop men vervangers kan vinden voor in het Nederlands gebruikte Engelse woorden én zelf gesignaleerd onnodig Engels kan melden.

Meer informatie over mijn werk is te vinden op mijn webstek (zie onder). Een vraaggesprek met mij naar aanleiding van mijn deelname aan de Nieuwegeinse „Kunstgein Atelierroute” staat op Vimeo.

Op het ogenblik ben ik lid van een werkgroep van het Hubert Lampo Genootschap die de viering van de 100e geboortedag van Hubert Lampo voorbereidt. Door Covid-19 zijn alle in België en Nederland geplande lezingen en activiteiten uitgesteld (op de eerste na).

Eerder ben ik hoofdredacteur geweest van literair tijdschrift Opspraak en redacteur bij Azra Magazine.

Tot voor kort was ik secretaris van Schrijverskring Gyrinus Natator, later: De Zinspeling. Deze is in maart 2019 opgeheven.

Zie voor meer informatie mijn webstek: www.dickvanzijderveld.nl.

Contact bij voorkeur per netpost: dvanzijderveld@fastmail.nl