De (amateur)dichters van de DichtersGroep Woerden (DGW) komen maandelijks bijeen om de eigen poëzie te bespreken.

DichtersGroep Woerden (DGW)

De (amateur)dichters van de DichtersGroep Woerden (DGW) komen maandelijks bijeen om de eigen poëzie te bespreken zodat zij met de reacties hun voordeel kunnen doen. Plaats en tijd van samenkomst is Zalencentrum Concordia Kerkplein 7 in Woerden, elke eerste maandag van de maand om 20.00 ur.

De DGW wil poëzie onder de aandacht van een breed publiek brengen. Regelmatig worden poëziemiddagen georganiseerd, waarbij ook gastdichters en musici optreden. Zie hiervoor de Culturele Agenda.

Ook wordt er van tijd tot tijd samengewerkt met beoefenaars van andere kunstvormen, zoals fotografen, beeldende kunstenaars en musici. Van deze producties zijn nog bundels verkrijgbaar.

Vier maal per jaar brengt de DGW het tijdschrift Zinthese uit, waarin naast de activiteiten, verslagen en interviews, gedichten van de optredende dichters staan.

Het is mogelijk om actief lid of ondersteunend Vriend te worden van de DGW voor meer informatie: Voor (amateur)dichters uit de omgeving Woerden