Cultuur in Oost is dé aanjager van culturele initiatieven en ontmoetingen voor, door en met bewoners van Utrecht Oost.

 

De stichting stimuleert bewoners en kunstenaars om wijkgerichte culturele activiteiten te organiseren. De stichting biedt ondersteuning door bemiddeling en advies, maar ook door coördinatie van projecten en het realiseren van ontmoetingen.

Dat CIO zich inzet voor wijkbewoners betekent allerminst dat de uitstraling beperkt zal blijven tot Utrecht Oost. Juist door aan te sluiten bij stedelijke en soms landelijke evenementen (denk aan Culturele Zondagen, Open Monumentendag) brengt CIO initiatieven uit de wijk voor het voetlicht van de hele stad.        

Minimaal één keer per jaar komt CIO met een eigen wijkevenement waar bewoners, kunstenaars, bedrijven en (culturele) instellingen elkaar ontmoeten en kennis maken met het culturele leven in Oost.