Binnenstadskoor Zangria is een enthousiast, gemengd koor van ongeveer 35 leden met een veelzijdig repertoire onder leiding van dirigent Paul Krijnen. Het koor laat zich bij verschillende gelegenheden horen in de binnenstad en omgeving van Utrecht met vierstemmige, veelal klassieke liederen.
Sedert 2000 voert het koor eens in de twee jaar een opera of liederen cyclus op in samenwerking met professionele solisten en een begeleidend orkest.  We repeteren op vrijdagen 13-15 uur in de Vredenburgzaal van gebouw De Saffier, net buiten de binnenstad.